stahovanie-firiem

Stěhování firem

Jak to funguje?

Množství velkých i menších společností, státních institucí a organizací využívá naše služby, a to hlavně z důvodu naší flexibility, přiměřené ceny, vstřícnosti a samozřejmě spolehlivosti a vysoké odbornosti. Díky pevným základům, kvalitním personálním a technickým kapacitám a dlouholetým zkušenostem, dokážeme poskytovat skutečně profesionální služby. Jsme hnací silou zvyšování úrovně poskytovaných služeb v oblasti stěhování.

Po telefonickém kontaktu Vás navštíví náš pracovník, dohodne termín a projedná se zástupcem Vaší firmy všechny podrobnosti související se stěhováním, navrhne postup stěhování, cenu a způsob úhrady. Dohodne také do jaké míry chcete s námi spolupracovat při stěhování Vaší firmy.

Nákup služeb můžete telefonicky konzultovat a jednoduše objednat vyplněním a odesláním formuláře na naší stránce.

V případě, že Vám nedostatek času zabraňuje v tom, abyste koordinovali rozmístění nábytku a zařízení ve Vaších nových prostorách, stačí když pro nás vypracujete kompletní plán a my Vám zajistíme rozložení zařízení dle Vašich představ. V dohodnutý den přijdou na místo stěhování naši pracovníci, demontují a zabalí Váš nábytek a zařízení a bezpečně ho uloží do stěhovacího auta. Po převozu do nových prostor rozložíme nábytek a zařízení dle Vašich představ. Po skončení práce Vás vedoucí pracovník požádá o zkontrolování přestěhování zařízení.

4 měsíce před stěhováním

 • Stanovit si přesný termín stěhování
 • Vypovědět starou nájemní smlouvu
 • Informovat včas zaměstnance o stěhování (info e-mail)
 • Informovat obchodní partnery a zákazníky o stěhování, případně o změně kontaktních údajů (adresa, telefon, fax, …)
 • Informovat všechny úřady (daňový úřad, sociální a zdravotní pojišťovna, Komerční pojišťovna, …)
 • Ohlásit změnu v Obchodním Rejstříku
 • Požádat o nový zápis do telefonního seznamu a zlatých stránek
 • Oslovit stěhovací společnost, nechat si vypracovat cenovou nabídku
 • Oslovit firmy (malíř, elektrikář, …) na opravu starých a přípravu nových prostor
 • Požádat úklidovou firmu o vyčištění nových a starých prostor
 • Požádat odbornou firmu (elektrotechnik) o zapojení výpočetní techniky a telefonních linek
 • Dohodnout termín s dodavatelem energií na popis stavu spotřeby energie
 • Sestavit si plán stěhování
 • Nechat vytisknout firemní hlavičkový papír, pověřit zaměstnance od kterého data ho mají začít používat
 • Organizace nábytku: Co se bude stěhovat a co se opatří nové
 • Nepotřebný kancelářský nábytek, jakož i staré věci vyhodit a dohodnout termín v městské sběrně odpadu

1 měsíc před stěhováním

 • Nákres plánu nového zařízení firmy, zohlednit dřívější uspořádání a případně zohlednit připomínky a návrhy zaměstnanců
 • Ujistit se, zda ve vybrané stěhovací společnosti odborný personál provede jak demontáž, tak i montáž nábytku
 • Rovněž se ujistit v stěhovací společnosti, zda bude od nich k dispozici obalový materiál a krabice. V případě, že ne, postarat se o balicí materiál z jiné společnosti
 • Zjistit, zda má stěhovací společnost možnost parkování před budovou. V případě, že ne, vyřídit na magistrátu povolení
 • Všechny stěhované položky zinvertarizovat
 • Stanovit přesný harmonogram stěhování (kdy a v jakém pořadí budou místnosti stěhované)
 • Vyměřit šířku a výšku dveří, počet schodů, nosnost a vnitřní rozměry výtahu
 • Skartovat staré dokumenty (pozor na zákonnou archivaci). Stěhování může být dobrá příležitost na přechod na elektronickou archivaci
 • Nahlásit změnu doručovací adresy pro denní a odborný tisk

2 týdny před stéhováním

 • Nechat si písemně potvrdit termín stěhování od všech firem, které se na stěhování budou spolupodílet
 • Odsouhlasit s bývalým pronajímatelem koncové vyúčtování za energie
 • Dohodnout si termín odevzdání prostor a připravit předávací protokol
 • Pořídit kryt na drahou resp. citlivou podlahu
 • Zorganizovat vrácení klíčů od zaměstnanců
 • Označit etiketami stěhován nábytek a krabice (zvolit označovací klíč)

1 týden před stěhováním

 • Zkontrolovat stav budovy resp. nového pronajatého prostoru s pronajímatelem.
 • Odkontrolovat stav elektrických hodin, vodoměru, a pod. Vše důkladně zapsat
 • Informovat o termínu stěhování staré i nové sousedy

1 den před stěhováním

 • Přinést důležité podklady pro stěhování do nových prostor.

V den stěhování

 • Zkontrolovat stav schodiště na staré a nové adrese, pro případné škody, které by mohly nastat
 • Zkontrolovat staré prostory (zapomenuté věci, dokumenty, květiny, a pod.)
 • Nechat vyčistit všechny staré prostory
 • Předat pronajímateli staré prostory spolu s předávacím protokolem
 • Postarat se o funkční osvětlení nových prostor
 • Připravit si „spropitné“ pro pomocnou sílu, která byla při stěhování

Po stěhování

 • Nechat vyčistit nové prostory
 • Upravit kontaktní data na internetových stránkách firmy
 • Sesbírat všechny faktury a účty týkající se stěhování (pro účetnictví)
 • Řádné vyčištění elektrotechnických zařízení
 • Nahlásit případné škody, které vznikly během stěhování
 • Zorganizování kolaudační party 🙂
plusim-stahovanie-technologii