Úklid, úprava interiérů, příprava prostor na předání

S cílem poskytnout našim klientům kompletní stěhovací služby jsme rozšířili nabídku našich služeb. Jde o úklidové a čisticí práce (bytů a rodinných domů, kancelářských a firemních prostor, hal, skladů), úpravu interiérů (malování, stěrkování, tapetování), resp. kompletní přípravu prostor k nastěhování, či předání. Vyzkoušejte naši kvalitu a spolehlivost.

Výroba profesionálních bednění

Při přepravě zboží na velké vzdálenosti je nezbytně nutné kvalitní balení, které zajistí zvýšenou ochranu před případným poškozením, či znehodnocením zboží. Kromě běžných balicích materiálů nabízíme výrobu speciálního bednění na míru. Kvalitní bednění je nezbytné i při stěhování technologií, uměleckých děl, různých křehkých a snadno křehkých předmětů. Zajišťujeme i fumigaci-plynování bednění a zboží. Tato metoda zajišťuje zvýšenou ochranu přepravovaného zboží, protože se jí ničí teplokrevné živočichy a všechna vývojová stádia hmyzu a škodlivých roztočů pronikáním plynu přes substrát nebo prostředí. Využívá se např. při přepravě starožitností.

Průmyslové stěhování

V rámci stěhovacích služeb poskytujeme průmyslové stěhování, jedná se o přestěhování různých těžkých technologií (soustruhy, lisy, průmyslové prádelny), resp. kompletní přestěhování výrobních hal.

Skartace

Na základě našich zkušeností dochází často při firemních stěhování k potřebě likvidace různých důvěrných písemností, dokumentace, či archivních materiálů. Poskytujeme našim klientům skartaci důvěrných dokumentů, které jsou citlivé na informace, a při manipulaci s nimi garantujeme maximální diskrétnost. Podle mezinárodní normy DNI 32757-1 se dělí bezpečnostní úroveň skartovaného materiálu do 6 stupňů utajení, a to podle velikosti částic, které vzniknou po skartování.

Montáž resp. demontáž

V rámci stěhovacích prací nabízíme profesionální montáž, resp. demontáž nábytku, archivních regálových systémů, odpojení a následné zapojení výpočetní techniky, kterou realizuje náš odborný tým pracovníků.

Výškové práce

Na základě potřeb našich klientů jsme rozšířili nabídku služeb o výškové práce, které uplatňujeme tam, kde není možný běžný postup prací z technického hlediska. Výškové práce jsou prováděny pomocí horolezecké techniky, tam kde je však nedostatečná, umíme pracovat i s pomocí vysokozdvižné plošiny. Naše nabídka zahrnuje malířské a natěračské práce, mytí oken a skleněných ploch, i montážní práce, jako např. montáž a demontáž reklam, ve výškách.

Ukotvení trezorů

Kvalitní trezory pro firmy, sklady, nebo domácnosti mohou dosahovat hmotnosti až několik set kilogramů, proto správné ukotvení trezorů není jednoduchou záležitostí. Máme pro vás k dispozici profesionální tým pracovníků, který zajistí pevné ukotvení trezoru ke stěně nebo podlaze pro splnění bezpečnosti trezoru.

Ekologická likvidace odpadů

Našim klientům nabízíme pronájem velkokapacitních vanových kontejnerů spojený se sběrem, odvozem a likvidací odpadu domovního resp. firemního, jako např. starý nábytek, zařízení, nebo odpad z vyklízení starých prostor budov, sklepů a garáží. Také odvoz a likvidaci nefunkční výpočetní, kancelářské techniky a elektroniky. Podle typu odpadu zajišťujeme jeho ekologickou likvidaci na skládce nebo ve spalovně s vysokým důrazem na ochranu životního prostředí.